Geowłókniny

Geowłókniny

W tym dziale oferujemy geowłókniny które są doskonałym materiałem konstrukcyjnym przy budowmi m.in. dróg, parkingów, tarasów wokół domu oraz oczek wodnych, który spełnia rolę materiału drenażowego i scala grunt przy podbudowie.

Geowłóknina to płaski geosyntetyk wykonany z włókien poliestrowych (PES) lub polipropylenowych (PP) połączonych mechanicznie metodą igłowania, przeszywania lub termicznie w wyniku zgrzewania. Włókna poliestrowe charakteryzują się stosunkowo dużą wytrzymałością na zerwanie oraz wysoką temperaturą topnienia – produkt rekomendowany jest do kontaktu z masą bitumiczną. Dodatkowy atut to wysoka odporność na działanie światła (promienie UV). Geowłóknina nie zawiera związków toksycznych i jest nieszkodliwa dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Geowłókniny polipropylenowe (PP) charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością biologiczną i chemiczną (w szczególności kwasów, zasad i soli ) około 25-30lat. W celu poprawy powyższych parametrów technicznych geowłókniny poddawane są dodatkowo obróbce termicznej – kalandrowaniu. Przy wyborze konkretnych gramatur geowłóknin należy kierować się ich wytrzymałością na rozciąganie, wydłużenie oraz zwrócić uwagę na parametry przebicia statycznego i dynamicznego. Bardzo istotna jest również wielkość porów i wodoprzepuszczalność geowłókniny.